1. عباس جوارشکیان , نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا , کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴
  2. حسین مخیران , عباس جوارشکیان , ضرورت آموزش سیستمی در فلسفه اسلامی , بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام ، ادیان و عرفان (اسماء) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۰۵